Hjelp Ida å hjelpe

Mat

kr 100

To måltider om dagen for barna

Tannlegesjekk

kr 850

for alle barna i barnehagen

Operasjon

kr 3000

per leppe- og ganespalteoperasjon

Opplæring

kr 10 000

PC-lab for barn og mødre

Hjelp meg å hjelpe! Hver eneste krone gjør en forskjell for de barna i Guatemala som trenger det aller mest.

Følg Facebooksiden til IHF for å se hvilke resultater ditt bidrag gir.